Наші послуги

ЗУТБ в ході своєї діяльності надає такі послуги:

  • Організація і проведення біржових торгів з купівлі-продажу активів які мають право реалізовуватись через товарну біржу з подальшим укладанням біржового контракту (договору купівлі-продажу);
  • Організація і укладання прямих договорів купівлі-продажу між клієнтами;
  • Організація і проведення простих торгів, аукціонів чи тендерів з продажу майна замовника (продавця) з метою визначення переможця чи реального покупця з подальшою підготовкою протоколу торгів, на підставі якого сторони укладуть договір купівлі-продажу;
  • Організація і проведення земельних торгів;
  • Моніторинг виконання зобов’язань сторонами;
  • Залучення експерта з оцінки рухомого/нерухомого майна;
  • Залучення юристів для надання юридичних консультацій;
  • Консультації спеціалістів з питань організації та проведення різних видів торгів, їх документального оформлення;
  • Вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді при ЗУТБ.