Правила поведінки на торгах

1. Поведінка учасників торгів повинна відповідати нормам ділової етики.

2. Учасники торгів та інші особи, присутні на торгах, зобов’язані:

  • суворо дотримуватись вимог чинного законодавства України, Порядку організації торгів, аукціонів та тендерів Західної універсальної товарної біржі та інших нормативних документів ЗУТБ;
  • беззаперечно і в повному обсязі виконувати рекомендації, зауваження та вказівки спеціалістів біржі, що пов’язані з діями учасників торгів. Рішення спеціалістів біржі є незаперечними і можуть бути оскарженими тільки після закінчення торгів.

3. Учасникам торгів та іншим особам, що присутні на торгах, забороняється:

  • порушувати чинне законодавство України, Порядок організації торгів, аукціонів та тендерів ЗУТБ та розпорядження спеціалістів біржі, що стосуються поведінки під час торгів;
  • вести розмови між собою;
  • користуватись будь-якими засобами зв’язку, в тому числі мобільними телефонами;
  • використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних торгів;
  • будь яким чином втручатись в процес торгів (оголошувати пропозиції стосовно ціни чи послідовності розгляду пропозицій, розбивки пропозиції рекламно-інформаційного бюлетеню на лоти або їх об’єднання тощо);
  • вільно пересуватись по операційній залі біржі, де проходять торги, без дозволу представника біржі;
  • здійснювати будь-які інші дії, що порушують порядок проведення торгів.