Третейське судочинство

Третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України “Про третейські суди”, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Порядок утворення та діяльності третейських судів регулюється Законом України “Про третейські суди” та Регламентами третейських судів.

Постійно діючий третейський суд при Західній універсальній товарній біржі створено у 2008 році, до складу третейських суддів входять: адвокати та спеціалісти в галузі права, які здобули вищу юридичну освіту та мають багатий практичний досвід діяльності в галузі права, спеціалісти в економічній та технічній сферах, чиї знання можуть сприяти вирішенню складних спорів.

Третейський розгляд – це:

  • Оперативність;
  • Нижча вартість;
  • Можливість включити в склад суду спеціалістів;
  • Простота процедури вирішення спору;
  • Добровільність;
  • Виборність суддів.

Детальніше про переваги третейського розгляду Ви може почитати тут.

Про те, що потрібно зробити для того, щоб мати змогу звернутись до третейського суду, Ви можете прочитати тут: