Переваги третейського розгляду

У порівнянні з господарськими судами, можна виділити такі переваги розгляду спорів в третейському суді:

Господарський суд

Постійно діючий третейський суд

1.

Як показує практика, час розгляду справи у господарському суді займає 3-4 місяці, а інколи – значно більше. Третейський суд вирішить Ваш спір не більш ніж за 2 місяці!

2.

За розгляд спору за позовними вимогами майнового характеру стягується судовий збір в розмірі 2 % від суми позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати. Розгляд спору за позовними вимогами майнового характеру залежить від суми позову – від 1% до 0,5% ціни позову, за принципом – чим більша сума, тим менший відсоток.

3.

Відповідно до ГПК України позов подається в суд за місцезнаходженням відповідача. Всі засідання третейського суду відбуваються за його місцезнаходженням, або місце засідання вибирається сторонами чи однією з них.

4.

Господарський суд зобов’язаний керуватись процесуальними нормами ГПК. Третейський суд не обмежений процесуальними нормами ГПК. Регламент третейського суду дає широкі можливості учасникам спору в одному засіданні розглянути практично всі претензії стосовно один одного.

5.

Рішення, ухвали, постанови господарського суду можуть бути переглянуті в порядку апеляції та касації. Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає.Рішення третейського суду підлягає негайному виконанню. Якщо рішення стороною добровільно не виконується, примусове виконання здійснює ДВС на підставі виконавчого документа, виданого господарським судом.

6.

Суддя визначається шляхом розподілу справи автоматизованою комп’ютерною системою і цей процес від волі сторін не залежить. Суддю (склад суду), відповідно до Регламенту третейського суду можуть вибирати сторони, добровільно довіряючи йому вирішення конкретного спору.