Третейське застереження

Юридичні, а також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть у договорах із своїми контрагентами узгодити третейське застереження, яке є підставою для розгляду спорів за таким договором у третейському суді. Форма застереження може бути наступною:

Усі розбіжності та спори Сторін, що виникають з цього Контракту (Договору) або пов’язані із ним, в тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення чи недійсності, вирішуються шляхом їх розгляду Постійно діючим третейським судом при Західній універсальній товарній біржі відповідно до Закону України «Про третейські суди» та Регламенту цього суду третейським (-и) суддею (-ями), що обираються (призначаються головою третейського суду) згідно з цим Регламентом.

Поданий варіант третейського застереження є рекомендованим.