Продаж автомобіля ГАЗ 2410, що належить ЛКП “ЛЦПКіВ ім. Б. Хмельницького”

Західна універсальна товарна біржа повідомляє про проведення аукціону з продажу автомобіля ГАЗ 2410, що належить ЛКП “Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького”

Детальна інформація про майно:

Лот №1: Автомобіль ГАЗ 2410, 1988 року випуску, загальний легковий седан-В, д.р.н. ВС5821СН, VIN 1184408, об’єм двигуна 2445 см3, колір сірий, технічний стан: непридатний до використання.

Початкова вартість лоту №1: 16 740 грн (в т.ч. ПДВ)

Крок аукціону становить 10% початкової вартості майна

Аукціон відбудеться: 13 грудня 2017 року о 11 год. 00 хв

Організатор аукціону: Західна Універсальна Товарна Біржа,код в ЄДР 32801408, адреса: 79005, м. Львів, вул.. І. Франка, 9.

Замовник аукціону: Львівське комунальне підприємство «Львівський центральний парк культури і відпочинку  ім. Б. Хмельницького»

Розмір та порядок внесення гарантійних внесків.

Гарантійний внесок складає 10% (десять відсотків) від початкової вартості.

Гарантійні внески повинні надійти не пізніше дня закінчення прийому заявок на участь в аукціоні. Якщо початкова вартість лоту не перевищує десяти прожиткових мінімумів, гарантійний внесок не встановлюється.

Гарантійні внески сплачуються на поточний рахунок Організатора аукціону:

Західна Універсальна Товарна Біржа, код в ЄДР: 32801408, банк:

ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, п/р 2600 7500 122 490

Призначення платежу: Гарантійний внесок на участь в аукціоні з продажу майна ЛКП “ЛЦПКіВ ім. Б. Хмельницького”, за лотом № __ . Без ПДВ

В призначенні платежу проставляється номер лоту за яким сплачується гарантійний внесок.

Порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь в аукціоні

Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться Організатором аукціону після публікації цього оголошення в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 години, за адресою: 79005, м. Львів, вул.. Івана Франка, 9, та триває до 07 грудня 2017 року до 17.00 год.

Порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються учасникам, до їх оформлення.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості:

найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;

номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

покупці – юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копії установчих документів;

-  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

-  копія рішення про призначення керівника підприємства;

-  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

-  копії паспорту та копії ідентифікаційного коду уповноважених осіб;

-  довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;

-  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують перерахування гарантійного внеску;

покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);

-  копія паспорту та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);

-  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

-  документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують перерахування гарантійного внеску.

Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається по завершенню строку прийому заявок організатором аукціону. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам цього оголошення. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні.

Організатор аукціону протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі копій цього протоколу. Заявникам, що допущені до участі в аукціоні, додатково повідомляється номер учасника (аукціонна картка, з обох боків якої зазначається номер учасника, видається учаснику аукціону в день проведення аукціону).

Умови продажу, виявлення переможця торгів:

Переможцем аукціону за кожним лотом є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту і оголошений ліцитатором переможцем аукціону

Після закінчення аукціонних торгів підписується з переможцями аукціону (його представниками) протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Протягом п’яти днів з дати підписання протоколу аукціону замовник аукціону (продавець) надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з  проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.

Переможець аукціону (покупець) повинен перерахувати ціну лоту у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення договору купівлі-продажу.

У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається, і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця аукціону. Якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.

Сплата Покупцем коштів за придбаний об’єкт аукціону вноситься на підставі договору купівлі-продажу.

Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.

Переможець торгів (покупець) повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору купівлі-продажу підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на поточний рахунок Організатора аукціону, або на інший рахунок відповідно до вимог Договору купівлі-продажу.

Фотографії автомобіля тут